Μαρία Μπούγα

Βιολόγος, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης