Γιώργος Μπενέτος

Πρόεδρος Δικτύων Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε