Μόσχος Κορασίδης

Πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων