Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
13/04/2021
14:00 - 15:45
Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
12/04/2021
10:30 - 14:30
ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
09/04/2021
19:30 - 21:00
Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ
09/04/2021
18:15 - 19:25
Ορκωμοσία Απόφοιτοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
08/04/2021
18:45 - 21:00
Διαδικτυακή Ορκωμοσία Αποφοίτων Προπτυχιακών Σπουδών Τμ. Νοσηλευτικής
08/04/2021
18:00 - 19:15
Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΘ
07/04/2021
18:00 - 21:00
Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ
07/04/2021
12:00 - 15:00
Ορκωμοσία Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής
05/04/2021
12:30 - 14:00
Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
05/04/2021
11:00 - 12:00
Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Απριλίου 2021

Σελίδες