Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

26 Μαΐου 2021

eΑίθουσα ΠΣ-1
12:00 - 14:00 Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη