Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

19 Μαΐου 2021

eΑίθουσα ΠΣ
12:00 - 14:00 Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη