Η Οικονομική Περίπτωση για μια Βιώσιμη Ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

24 Μαΐου 2021

eΑίθουσα ΣΤ
12:00 - 14:00 Η Οικονομική Περίπτωση για μια Βιώσιμη Ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19