Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές και Ηθικές Προκλήσεις

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

23 Μαρτίου 2022

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
13:00 - 13:20 Έναρξη
13:20 - 14:10 Κεντρική Ομιλία
14:10 - 15:25 1η Συνεδρία
15:25 - 15:35 Διάλειμμα
15:35 - 16:30 2η Συνεδρία
16:30 - 17:00 Συμπεράσματα - Συζήτηση