Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές και Ηθικές Προκλήσεις