Ευάγγελος Καρκαλέτσης

Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δ»