Βασίλης Σταματόπουλος

 Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας ΕΚΕΦΕ «Δ