Γιώργος Νούνεσης

Διευθυντής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» & Πρόεδρος ΔΣ