Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση & τους πολίτες - Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

22 Οκτωβρίου 2020

Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
09:00 - 14:00 Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση & τους πολίτες - Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος