Ειρήνη Λουρδή

Στέλεχος του Υπολογιστικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, ΕΚΠΑ