Δημήτριος Καπόπουλος

Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ανοιχτής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμμ. ΠΛηροφοριακών Συστημάτων Δ.Δ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης