Επρουή Νουριάν

Στέλεχος ΙΤ-Μέλος της ομάδας υλοποίησης του Ψηφιακού Αποθετηρίου του ΕΚΔΔΑ