Μερκούριος Μαργαριτόπουλος

Προϊστάμενος Υπ.Δ/νσης Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσ/νίκης - ΕΚΔΔΑ