Συρία. Ιστορία, άνθρωποι, μνημεία

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-01-23 19:00 - 21:00

Παιδί και τέχνη

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-01-19 18:00 - 21:00

23nd SciFY Academy: «Η Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα»

INNOVATHENS - Δήμου Αθηναίων
2018-01-25 19:00 - 21:00

Athens Open Meeting

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-03-09 19:00 - 21:00

Diachronic Survey on the Borders of Attica: The Mazi Archaeological Project

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-03-01 19:00 - 20:30

The Road to Piraeus: Athenian Realien and Plato’s Republic

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2018-02-22 19:00 - 20:30

The Myth and Cult of Opheltes at Nemea

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2017-12-14 19:00 - 20:30
Σελίδες