Πτολεμαίος και Αριστόβουλος - οι αδιάφθοροι

Στοά του Βιβλίου
2016-03-09 19:30 - 21:00

New Sophistry: Reassessing the Importance of the Sophists in the Life of 5th Century Greece

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-03-03 19:00 - 20:30

Murder on Black Mountain: Love and Death on a Nineteenth Century Greek Island

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-23 19:00 - 20:30

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-03-07 18:00 - 21:00

35th Annual Lecture in Ηonor of Francis R. Walton

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-16 19:00 - 20:30

New Underwater Research at Antikythera

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-18 19:00 - 20:30

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-29 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-22 18:00 - 21:00

Hetty Goldman at Colophon: A 'Notebook Excavation' in the Archives of the ASCSA

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-04 19:00 - 20:30

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-15 18:00 - 21:00

Σελίδες