Η ζωή του Μακρυγιάννη

Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ζωντανή έκφραση.

Ομιλία

 

Η μετάδοση της εκδήλωσης  «Η ζωή του Μακρυγιάννη»  της 1ης/10/2018 από την Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, δεν θα πραγματοποιηθεί μετά από απαίτηση του διοργανωτή.  

Ζωντανα τωρα

1 Οκτωβρίου 2018

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
19:00 - 20:30 Η ζωή του Μακρυγιάννη