Παρασκευάς Μπακαρέζος

Έχει δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά