Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-08 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-01 18:00 - 21:00

Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-01-19 19:00 - 21:00

Άραγε είχαν ατμοκίνητη υδραντλία οι Πτολεμαίοι;

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-02 19:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-01-26 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-01-18 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-01-11 18:00 - 21:00

Sikyon in Context

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-11-12 19:00 - 20:30


The Politics of Consumption in an Archaic Cretan City

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-12-10 19:00 - 20:30

Σελίδες