Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
05/11/2016
15:00 - 18:00
1ο εργαστήριο ΠΑΝΟΠΤΗ: Web Application Security – Active Response
10/10/2016
10:00 - 16:00
Συνάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Κατευθύνσεων για τη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών στα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.
14/06/2016
18:00 - 20:30
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2016
23/03/2016
12:30 - 15:45
Ebook Central & OASIS- Δυνατότητες και προοπτικές για τους Έλληνες Εκδότες Ακαδημαϊκού Περιεχομένου
19/01/2016
19:00 - 21:00
Reform Education Now. Έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης, μια ομάδα νέων προτείνει αλλαγές και προβάλλει την ανάγκη δόμησης ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου.
30/11/2015
01:00 - 17:00
Πλοήγηση στις Τεχνολογίες και Υπηρεσίες της ΕΔΕΤ Α.Ε. - Ενημερωθείτε και εκπαιδευτείτε!
05/11/2015
14:00 - 16:00
Διαδικτυακή συνέντευξη με τον υποψήφιο Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη.
12/10/2015
15:30 - 17:00
Ανοικτή δημόσια ακρόαση για την εκλογή Πρυτάνεων του ΕΜΠ
14/09/2015 - 09:30
16/09/2015 - 12:30
Τεχνικές Αποδοτικής Χρήσης του Εθνικού υπερ-υπολογιστικού συστήματος ARIS
03/06/2015
09:00 - 18:00
A New Growth Model for the Greek Economy

Σελίδες