Ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών (World Values Survey)

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

7 Δεκεμβρίου 2018

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
16:00 - 16:20 Χαιρετισμοί- εναρκτήρια ομιλία
16:20 - 17:30 Α΄ Συνεδρίαση «Κοινωνικές Σχέσεις και αξίες στην Ελλάδα της κρίσης»
17:50 - 19:00 Β΄ Συνεδρίαση «Ποιότητα της Δημοκρατίας»
19:00 - 20:00 Κεντρική Ομιλία