Εικονική Αίθουσα ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η Αίθουσα ΣΩΚΡΑΤΗΣ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Πρόκειται για εικονική Αίθουσα που έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας και προβολής εκδηλώσεων σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες οι εκδηλώσεις δεν πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων Φορέων Περιεχομένου.