Συνάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Κατευθύνσεων για τη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών στα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

10 Οκτωβρίου 2016

Εικονική Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
10:00 - 16:00 Συνάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Κατευθύνσεων για τη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών στα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.