Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
14/06/2016
18:00 - 20:30
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2016
10/10/2016
10:00 - 16:00
Συνάντηση Διαβούλευσης Τεχνικών Κατευθύνσεων για τη στοχευμένη αναβάθμιση δικτυακών υποδομών στα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.
05/11/2016
15:00 - 18:00
1ο εργαστήριο ΠΑΝΟΠΤΗ: Web Application Security – Active Response
02/07/2017
19:00 - 21:50
130 Χρόνια Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μητέρα–Τροφός της Ελληνικής Τεχνολογίας
18/11/2017 - 09:00
19/11/2017 - 19:00
9th INTERNATIONAL FORUM HUMANITAS
01/12/2017
13:00 - 17:00
Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
09/02/2018
16:00 - 20:00
Αποτελέσματα των εργασιών του 9ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM HUMANITAS
30/03/2018
09:30 - 11:40
Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση
07/12/2018
16:00 - 20:00
Ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Έρευνα Αξιών (World Values Survey)
11/12/2018
10:00 - 21:00
Από το Διαδίκτυο στο Blockchain: Κοινωνική Πληροφορική Ψηφιακή Δημιουργική Οικονομία – Δυνητικοί Κόσμοι (Επιπτώσεις και Προκλήσεις στην Κοινωνία και στο Άτομο)

Σελίδες