Από τον Όμηρο στη Νέα Ελληνική: διαχρονικές προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

11 Μαρτίου 2017

Αίθουσα Λόγου
09:30 - 10:15 Η διαχρονική διάσταση τής ελληνικής γλώσσας
10:15 - 10:45 Σαπφώ και Αίσωπος: Διακρίσεις ανάμεσα στις διαχρονικές και ιστορικές προοπτικές
10:45 - 11:15 Το Άσμα τού Μωυσέως ως περίπτωση διαχρονικότητας
11:15 - 11:45 Το μυρμήγκι και το τζιτζίκι και η διαχρονική προοπτική της ελληνικής γλώσσας
11:45 - 12:15 Ο Ηρωδιανός και η ελληνική γλώσσα: γενικοί κανόνες για τον τονισμό των αρχαίων ελληνικών εγκλιτικών λέξεων
12:15 - 13:15 Διάλειμμα - καφές
13:15 - 13:45 Ο νόστος των λέξεων: μία διδακτική προσέγγιση των αντιδανείων
13:45 - 14:15 Η δομολειτουργική προσέγγιση στη διδασκαλία τής Ελληνικής (Αρχαίας και Νέας) στους Έλληνες μαθητές. Μια ευκαιρία που χάνεται
14:15 - 14:45 Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο με όχημα τις λέξεις
14:45 - 15:15 Από την ελληνιστική Κοινή στη σύγχρονη Ελληνική: χρησιμοποιώντας καθημερινές φράσεις που προέρχονται από τη Βίβλο για τη διδασκαλία τής γλωσσικής αλλαγής
15:15 - 16:00 Συζήτηση