Από τον Όμηρο στη Νέα Ελληνική: διαχρονικές προσεγγίσεις στην ελληνική γλώσσα

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας
Σάβ, 11/03/2017
09:3010:15
10:1510:45
10:4511:15
11:1511:45
11:4512:15
12:1513:15
13:1513:45
13:4514:15
14:1514:45
14:4515:15
15:1516:00