Γεώργιος Μπαµπινιώτης

 Ομ. Καθηγητής Γλωσσολογίας (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος της Φ.Ε.