Στέφανη Ρούσου

Yπότροφος τού Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στη Γλωσσολογία και Ερευνήτρια στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Οξφόρδης