Ιωάννης Πετρόπουλος

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης