Ημερίδα στο πλαίσιο δημοσιότητας του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

8 Απριλίου 2019

Αμφιθέατρο
09:30 - 14:30 Ημερίδα στο πλαίσιο δημοσιότητας του Β’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»