Ε. Γιαννακίδης

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης