Πατρίτσια Κυπριανίδου

Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας