ΤΟ ΣΥΝ - ΜΟΥΣΕΙΟ: Συνέργειες, συνεταιρισμοί και συμπράξεις μεταξύ μουσείων, πολιτιστικών πρωτοβουλιών, της κοινωνίας των πολιτών και όχι μόνο

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

29 Νοεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου
10:00 - 10:15 Χαιρετισμοί
10:15 - 12:45 Μέρος Ά
12:45 - 14:00 Διάλειμμα
14:00 - 16:10 Μέρος ΄Β