Σοφία Χανδακά

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ειδικευμένη στη μελέτη του υλικού πολιτισμού και των μουσείων. Από το 1998 εργάζεται στο Μουσείο Μπενάκη.