Βασίλης Χαραλαμπίδης

Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Bios & Συν-ιδρυτής, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημιουργικών Κόμβων (Ελλάδα)