Αλέξανδρος Καμπούρογλου

Εκτελεστικός Διευθυντής, Athens Partnership (Ελλάδα)