Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-03-07 18:00 - 21:00

35th Annual Lecture in Ηonor of Francis R. Walton

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-16 19:00 - 20:30

New Underwater Research at Antikythera

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-18 19:00 - 20:30

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-29 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-22 18:00 - 21:00

Hetty Goldman at Colophon: A 'Notebook Excavation' in the Archives of the ASCSA

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-02-04 19:00 - 20:30

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-15 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-08 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-02-01 18:00 - 21:00

Αρχαίο θέατρο Πλατιάνας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2016-01-19 19:00 - 21:00

Σελίδες