Ο φιλελληνισμός στη Γαλλία και η επιρροή στη μουσική και τις τέχνες κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

15 Ιουλίου 2020

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 20:15 Ο φιλελληνισμός στη Γαλλία και η επιρροή στη μουσική και τις τέχνες κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821