Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Προτείνουμε να δείτε

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
24/09/2020
19:00 - 21:00
Μεγάλες τομές της Επανάστασης του 1821
30/07/2020
19:00 - 21:50
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 4η και τελευταία ομιλία
28/07/2020
19:00 - 20:30
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 3η ομιλία
27/07/2020
19:00 - 21:30
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 2η ομιλία
23/07/2020
19:00 - 21:00
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μίας περίπλοκης κοινωνίας - 1η ομιλία
15/07/2020
19:00 - 20:15
Ο φιλελληνισμός στη Γαλλία και η επιρροή στη μουσική και τις τέχνες κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821
04/06/2020
19:00 - 20:20
Ο Αμερικανικός Φιλελληνισμός και ο φιλέλληνας Dr. Samuel Gridley Howe
01/06/2020
19:00 - 20:45
Λόρδος Βύρων. Η συμβολή του στην ανεξαρτησία της Ελλάδος
28/05/2020
19:00 - 20:00
Τι ήταν και τι δεν ήταν η Επανάσταση του 1821;
25/05/2020
19:00 - 19:40
Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια

Σελίδες