Ψηφιακή Σκηνή

Στον ιστότοπο blod.gr αναρτώνται βιντεοσκοπημένες επιλεγμένες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις λόγου από όλο το φάσμα της πνευματικής ζωής του τόπου. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου εμπλουτίζεται διαρκώς με την πολύτιμη συνδρομή όσων εργάζονται για τη διάχυση της γνώσης. Το blod.gr αποτελεί σήμερα έναν μοναδικό «κόμβο» πνευματικού διαλόγου, ανοιχτό σε κάθε χρήστη του διαδικτύου που επιθυμεί να διευρύνει τους γνωστικούς του ορίζοντες.