Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στα προεπαναστατικά χρόνια

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

27 Ιουλίου 2023

Ψηφιακή Σκηνή
19:00 - 21:00 Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) - Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) Ιστορία Facebook Twitter 22 Ιουλίου 2021 edit room 19:00 - 21:00 Διονύσιος Σολωμός, η διαμόρφωση του εθνικού ποιητή. Οι ιδέες και οι επιρροές στ