Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-12-07 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-30 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-23 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-16 18:00 - 21:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-09 18:00 - 20:00

Δεκαεννέα μικρά μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-11-02 18:00 - 21:00

Sauroktonos: Apollo? Praxiteles?

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2016-01-21 19:00 - 20:30

Ecclesiastical Soundscapes of Byzantine Thessaloniki: A Transdisciplinary Project

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-11-24 19:00 - 20:30

Ερευνώντας τον τύμβο Καστά Αμφίπολης: 2012-2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2015-09-30 18:00 - 20:00

How did Democracy Work in Ancient Athens?

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-09-14 16:00 - 17:30

Σελίδες