Τα μνημεία της Αρχαίας Κορίνθου και οι ανθρώπινες ιστορίες τους: Εκπαιδευτικές Δράσεις και Προοπτικές

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

16 Ιουλίου 2020

Ascsa
18:00 - 20:00 Τα μνημεία της Αρχαίας Κορίνθου και οι ανθρώπινες ιστορίες τους: Εκπαιδευτικές Δράσεις και Προοπτικές