Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
30/06/2022
10:30 - 19:00
Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας: συνέργειες, προκλήσεις & δυναμική της αγροδιατροφής
02/09/2022
12:00 - 14:00
Παρουσίαση Ελληνικού Λεξικού Βασικών Όρων Συνθετικής Βιολογίας
24/09/2022
09:30 - 17:30
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
28/09/2022
19:00 - 21:00
Εκδήλωση ΣΑΚΕ για την Ρόζα Ιμβριώτη
19/10/2022
18:30 - 21:00
Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών ΟΧΙ Αστυνομία στα Πανεπιστήμια
16/11/2022
11:00 - 13:00
Design Thinking in Engineering Education
18/11/2022
08:30 - 12:30
ΗΜΕΡΙΔΑ “Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες με στόχευση Υγεία - Φάρμακα - Διατροφή”
18/11/2022
16:00 - 21:30
Αποκατάσταση και Ανάδειξη ναϊδρίου Αγίων Θεοδώρων Ναυπλίου Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
30/11/2022
11:15 - 13:00
Μη γραμμικά κύματα σε ανοικτούς αγωγούς: Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων
30/11/2022
13:30 - 14:30
Ενημερωτική Εκδήλωση «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στη Γαλλία»

Σελίδες