Μη γραμμικά κύματα σε ανοικτούς αγωγούς: Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

30 Νοεμβρίου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:15 - 13:00 Μη γραμμικά κύματα σε ανοικτούς αγωγούς: Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων