Αποκατάσταση και Ανάδειξη ναϊδρίου Αγίων Θεοδώρων Ναυπλίου Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

18 Νοεμβρίου 2022

eΑίθουσα ΠΣ-1
16:00 - 16:40 Χαιρετισμοί
16:40 - 17:00 Διάλειμμα - καφές
17:00 - 18:15 Ομιλίες
18:15 - 19:00 Διάλειμμα
19:00 - 21:30 Ομιλίες