Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας: συνέργειες, προκλήσεις & δυναμική της αγροδιατροφής

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

30 Ιουνίου 2022

eΑίθουσα ΠΘ
10:30 - 19:00 Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας: συνέργειες, προκλήσεις & δυναμική της αγροδιατροφής