Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

12 Φεβρουαρίου 2016

Αμφιθέατρο
17:00 - 17:30 Χαιρετισμοί - Έναρξη Εκδήλωσης
17:30 - 19:15 Ενότητα 1: «Προετοιμάζομαι για το Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό ταξίδι» (Διαδικασία ναυτολόγησης – εμπειρίες – προκλήσεις)
19:15 - 20:30 Ενότητα 2: «Γυναίκες και ναυτική εκπαίδευση»