Ιωάννης Θεοτοκάς

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής